linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Diary
Back Button Téigh ar Ais

Cuairt an Uachtaráin ar Larionad UCD d’Eitic sa Saol Poiblí

Monday, 05th February, 2018

Am: 11:30

Suíomh: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Thug an tUachtarán Ó hUigínn an príomhaitheasc ag Lárionad UCD d’Eitic sa Saol Poiblí.


Ina aitheasc chuir an tUachtarán Ó hUigínn fáilte roimh bhunú an Lárionaid d’Eitic sa Saol Poiblí, agus d’éiligh sé tuilleadh anailíse agus machnamh grinn a dhéanamh i seomraí ranga, sna meáin agus i ndíospóireacht phoiblí. 

Ó insealbhaíodh é, tá iarracht déanta ag an Uachtarán Ó hUigínn plé náisiúnta a spreagadh ar an gcineál Éireann ar mhaith linn í a chruthú, agus ar na luachanna ar mhaith linn iad a chur chun cinn agus sinn ag lorg smaointe nua ar an gcaoi le dul i ngleic le cuid de na fadhbanna is práinní atá roimh Éirinn san am seo. 

Tharraing ‘Tionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann’, i gcomhar le raon eagras acadúil agus neamhbhrabúis, aird ar chruthaitheacht mhuintir na hÉireann agus ar a gcumas bealaí a shamhlú chun poblacht níos bríomhaire agus níos cuimsithí a fhíorú.