linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Diary
Back Button Téigh ar Ais

Cuairt an Uachtaráin ar Ionad Acmhainní Theach Ozanam

Thursday, 07th December, 2017

Am: 11:30

Suíomh: Ionad Acmhainní Theach Ozanam, Sráid Ghairdinéir, Baile Átha Cliath

Thug an tUachtarán Ó hUigínn cuairt ar Ionad Acmhainne Theach Ozanam.

Cuireann Teach Ozanam, atá á riar ag an gCumann Naomh Uinseann de Pól, cúrsaí traenála agus cláir thacaíochta ar fáil don phobal áitiúil, cúram leanaí agus cláir oideachais san áireamh.  

Tá tacaíocht á tabhairt ag an ionad do phobal an cheantair le 15 bliana anuas, agus é ainmnithe as Frederic Ozanam, an fear a bhunaigh Cumann Naomh Uinseann de Pól in 1833.