linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Diary
Back Button Téigh ar Ais

Taispeántas dar teideal “Travellers Journey” á oscailt go hoifigiúil ag an Uachtarán

Tuesday, 10th July, 2018

Am: 16:00

Suíomh: Ard-Mhúsaem Shaol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo

D'Oiscail an tUachtarán Ó hUigínn taispeántas nua ar chultúr an Lucht Siúil, dar teideal “Turas an Lucht Siúil” ("Travellers' Journey”), ag Ard-Mhúsaem na hÉireann i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. 

Forbraíodh an taispeántas i gcomhair le pobal an Lucht Siúil agus Líonra Sláinte Réigiúnach an Iarthair don Lucht Siúil, agus fiosraítear ann an oidhreacht agus na scileanna cultúrtha uathúla atá ag mionlach eitneach ar leith. 

Tá an tUachtarán ag tacú le cearta an Lucht Siúil le fada an lá agus do mheas ar aitheantas ar leith an Lucht Siúil laistigh de chomhdhéanamh shochaí na hÉireann.