linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Diary
Back Button Téigh ar Ais

Cuairt an Uachtaráin agus Sabina ar Ionad Léirmhíniúcháin Dhubhghlás de hÍde

Monday, 09th July, 2018

Am: 17:00

Suíomh: An Portach Ard, Ros Comáin

Thug an tUachtarán agus Saidhbhín cuairt ar Ionad Léirmhíniúcháin Dhubhghlas de hÍde i gContae Ros Comáin.

Labhair an tUachtarán Ó hUigínn faoi oidhreacht chéad Uachtarán na hÉireann, Dubhghlas de hÍde go minic. Níos luaithe i mbliana, cheiliúir an tUachtarán comóradh 80 bliain ó insealbhú an Uachtaráin de hÍde, le himeacht speisialta ag Áras an Uachtaráin. Feic: http://www.president.ie/ga/diary/details/president-hosts-a-garden-party-to-celebrate-the-80th-anniversary-of-inaugur