linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Glaoch – Glaoch an Uachtaráin
Back Button Téigh ar Ais

Glaoch – Glaoch an Uachtaráin

I have invited to Áras an Uachtaráin some of Ireland’s best artists to demonstrate through conversation and performance the depth and breadth of our island’s cultural richness and its reach across the global diaspora. Titled “The Glaoch” or Calling, the fruits of that endeavour will be broadcast and available world-wide over the St. Patrick’s Day week-end. I hope it makes a contribution to our celebration of Irishness and that it demonstrates why there are very good reasons to be proud of our island in all its diversity.

I dtús na bliana 2013, ar cuireadh ón Uachtarán, bhailigh cuid de na scríbhneoirí, ceoltóirí agus amhránaithe is cáiliúla in Éirinn agus ar domhan, chomh maith le healaíontóirí atá ag teacht chun cinn, le chéile i dteach Uachtarán na hÉireann chun clár speisialta a dhéanamh, tiomnaithe do mhuintir na hÉireann ar fud an domhain. Rinneadh léiriú na n-ealaíontóirí go léir a scannánú in Áras an Uachtaráin, agus tugadh deis don lucht féachana léargas a fháil ar bhaile álainn stairiúil Uachtaráin na hÉireann.

Trí fhocail agus trí cheol, rinneadh Glaoch – The President’s Call, clár speisialta a rinne ceiliúradh ar an Éireannachas agus ar an gcruthaitheacht Éireannach agus a leathadh agus a thionchar ar fud na cruinne, a chraoladh ar fud an domhain ar Lá ‘le Pádraig ar RTE.ie, RTÉ News Now agus RTÉ YouTube agus ar an 18 Márta ar RTÉ One, RTÉ Two agus RTÉ Radio 1 Extra

An tUachtarán agus ‘Glaoch’

“Táim an-bhuíoch de na healaíontóirí go léir a ghlac chomh fonnmhar sin le mo chuireadh páirt a ghlacadh sa ghlaoch domhanda seo ar mhuintir na hÉireann ceiliúradh a dhéanamh ar an Éireannachas a bhféadfaimid uile a bheith bródúil as. Táim an-sásta gur aontaigh RTÉ agus Tóstal Éireann 2013 a bheith ina rannpháirtithe sa tionscnamh tábhachtach seo.

Ar feadh ár staire, b’ábhar misnigh tábhachtach a bhí sa litríocht, sa cheol agus san ealaín, agus chuidigh siad linn déileáil leis an anachain, agus ní hamháin gur mhaolaigh siad an caillteanas ar chuir siad síos chomh maith sin air, ach d’oscail siad an spás le haghaidh féidearthachtaí athnuachana agus claochlaithe agus chruthaigh an t-áthas. Tá súil agam go spreagfaidh an clár muintir na hÉireann chun dul i ngleic le hacmhainn luachmhar ár gcultúir, féachaint ar na féidearthachtaí cruthaitheachta agus ár n-Éireannachas a theilgean sa domhan ar bhealach dearfach, mar atá bainte amach ag ár n-ealaíontóirí agus ár n-oibrithe cultúir.”

Na hEalaíontóirí

Bhí an tUachtarán Higgins i gcomhrá sa chlár le Bono, Séamus Heaney, Garry Hynes de Chompántas an Druid, leis an drámadóir Tom Murphy agus le Christy Moore. Bhí taibhithe ceoil ann ó Steve Cooney, Glen Hansard, Lisa Hannigan, Martin Hayes, Imelda May, Christy Moore, Róisín O, Iarla Ó Lionaird, Peadar Ó Riada, David Power agus The Script.

Bhí filíocht agus drámaíocht sa chlár chomh maith. Chuir an t-aisteoir Marie Mullen an radharc deiridh de dhráma Tom Murphy dar teideal Famine i láthair; léigh an file Louis de Paor ‘An Glaoch’ dán dátheangach a scríobh sé don tionscnamh seo; d’aithris Paula Meehan a dán ‘Home’; agus in ‘Airspace’ rinne Joseph O’Connor machnamh ar shaibhreas agus ar éagsúlacht thaithí agus pheirspeictíocht an Éireannaigh.

#glaoch #presidentscall #gatheringireland #proudtobeirish