linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

An Óige agus an tÉireannachas
Back Button Téigh ar Ais

An Óige agus an tÉireannachas

During my Presidency, I also intend to hold a number of Presidency Seminars. The first of these seminars will focus on being young in Ireland. It will address issues of participation, education, employment, emigration and mental health. I hope also that the seminars during the next seven years might encompass consideration of global issues, stressing the importance of the ethical connection between politics, economy, development and society.

Ina aitheasc insealbhaithe dúirt an tUachtarán Higgins gur mhian leis caidreamh a bhunú leis an óige mar chuid de shraith seimineár le linn a Uachtaránachta.  In 2012 d’iarr sé ar dhaoine óga seilbh a ghlacadh ar an athrú agus thug sé cuireadh dóibh a bhfís de thodhchaí na hÉireann a roinnt leis.

Thar thréimhse ceithre mhí bhailigh an tUachtarán Higgins moltaí agus smaointe na hóige maidir le todhchaí na hÉireann trí chomhairliúchán ar líne agus trí cheithre cheardlann réigiúnacha.

Ag deireadh na ceithre mhí sin foilsíodh an tuarascáil An Óige agus an tÉireannachas.