Reachtaíocht Déanaí

Reachtaíocht Déanaí

2017 

 

 • An tAcht fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2017 (Acht Uimhir 26 de 2017) Sínithe ar: 26 Iúil, 2017) 
 •  An tAcht fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017 (Acht Uimhir 25 de 2017) Sínithe ar: 26 Iúil, 2017)  
 • An tAcht um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017(Acht Uimhir 24 de 2017) Sínithe ar: 26 Iúil, 2017)  
 • An tAcht Forbartha Mianraí, 2017 (Acht Uimhir 23 de 2017) Sínithe ar: 26 Iúil, 2017)  
 • An tAcht  an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017 (Acht Uimhir 22 de 2017) Sínithe ar: 26 Iúil, 2017) 
 • An tAcht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 21 de 2017) Sínithe ar: 25 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 20 de 2017) Sínithe ar: 19 Iúil, 2017) 
 • An tAcht Uchtála (Leasú) 2017 (Acht Uimhir 19 de 2017) Sínithe ar: 19 Iúil, 2017) 
 • An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 18 de 2017) Sínithe ar: 19 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Chorn Rugbaí an Domhain sa bhliain 2023, 2017 (Acht Uimhir 17 de 2017) Sínithe ar: 13 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Iascach Intíre (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 16 de 2017) Sínithe ar: 6 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Toirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach i dTír Mór), 2017 (Acht Uimhir 15 de 2017) Sínithe ar: 6 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2017 (Acht Uimhir 14 de 2017) Sínithe ar: 28 Meitheamh, 2017) 
 • Acht Na gCuideachtaí (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 13 de 2017) (Sínithe ar: 7 Meitheamh, 2017)
 • An tAcht Iomaíochta (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 12 de 2017) (Sínithe ar: 7 Meitheamh, 2017)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2017 (Uimhir 11 de 2017) Sínithe ar: 24 Bealtaine, 2017)
 • Acht na Lia-Chleachtóirí (Leasú), 2017 (Uimhir 10 de 2017) Sínithe ar: 23 Bealtaine, 2017)
 • Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 (Uimhir 9 de 2017) (Sínithe ar: 17 Bealtaine, 2017)
 • Acht na gCúirteanna, 2017 (Uimhir 8 de 2017) Sínithe ar:  (17 Bealtaine, 2017)
 • An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017 (Uimhir 7 de 2017) (Sínithe ar:  16 Bealtaine, 2017)
 • An tAcht um Bosca Forbartha Eolais (Deimhniú Aireagán), 2017 (Uimhir 6 de 2017) (Sínithe ar: 12 Aibreán, 2017)
 • An tAcht um Sláinte (Leasú), 2017 (Uimhir 5 de 2017) Sínithe ar: 31 Márta, 2017)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Pianbhreitheanna Príosúnachta Fionraithe), 2017 (Uimhir 4 de 2017) Sínithe ar: 15 Márta, 2017)
 • An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) (Leasú), 2017 (Uimhir 3 de 2017) (Sínithe ar: 15 Márta, 2017)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2017 (Uimhir 2 de 2017) (Sínithe ar: 22 Feabhra, 2017)
 • An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017 (Uimhir 1 de 2017) (Sínithe ar: 16 Feabhra, 2017)