linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Saidhbhín Uí Uigínn Diary
Téigh ar Ais

Dochtúireacht Oinigh á bronnadh ar an Uachtarán ag Rannóg an Bhéarla agus na Litríochta, Scoil…

Friday, 23rd February, 2018

Am: 12:30

Suíomh: Ollscoil na hAithne, An Ghréig

...Scoil na Fealsúnachta

Ar an dara lá dá Chuairt Stáit ar an nGréig, bhronn Ollscoil na hAithne céim oinigh ar an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn.

Tar éis an tsearmanais, thug an tUachtarán aitheasc ar an gcaidreamh ársa agus buan idir Éire agus an Ghréig, agus ar a dtodhchaí chomhroinnte.

Ina aitheasc, labhair an tUachtarán ar thaithí an dá thír i dtaca leis an imirce agus an eisimirce, agus mhol sé muintir na Gréige as an bhfreagairt a thug siad ar an sruth imirceoirí agus lucht iarrtha tearmainn le blianta beaga anuas.