linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

News
Back Button Téigh ar Ais

Cuairt Stáit ar an Astráil, Deireadh Fómhair 2017

Dáta:

Cuairt Stáit ar an Astráil, Deireadh Fómhair 2017

I mí Dheireadh Fómhair 2017, thug an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn Cuairt Stáit ar an Astráil, an chéad chuairt dá leithéid ag ceann stáit na hÉireann ó 1958.  

Le linn na Cuairte Stáit, tharraing an tUachtarán aird ar na naisc stairiúla go léir idir Éire agus an Astráil; san áireamh bhí taithí na ndaoine a bhí ag teitheadh ón ngorta, ón mbochtaineacht agus ó obair éigeantais, ach chomh maith leis sin tharraing sé aird ar an ionchur mór a bhí ag Éireannaigh sa tsochaí Astrálach, go háirithe san oideachas, sa chúram sláinte, san infrastruchtúr agus sa pholaitíocht.  

Dúirt an tUachtarán  “is iomaí agus is casta scéalta imirce na nÉireannach a thaistil go dtí an Astráil thar na blianta agus na céadta bliain. Is scéalta iad a bhfuil dlúthcheangal idir ár dá thír cruthaithe acu, agus cairdeas a shíneann feadh na mílte míle atá eadrainn.” 

Inniu, tá níos mó ná 90,000 Éireannach ina gcónaí san Astráil agus maíonn 2 mhilliún Astrálach gur de bhunadh na hÉireann iad. 

Le linn na Cuairte Stáit, ghlac an tUachtarán buíochas leis na pobail Éireannacha san Astráil as “muintearas a dhéanamh” leis na rabhartaí nua inimirceach, agus dúirt gur cheart go dtabharfadh stair imirce mhuintir na hÉireann “tuiscint áirithe dúinn” ar chearta na n-imirceach sa lá atá inniu ann.  
  
Tharraing an tUachtarán aird, freisin, ar na ceangail idir an dá thír i réimsí an ghnó agus na turasóireachta,  agus spreag sé fiontraithe Astrálacha le féachaint ar Éirinn mar dhroichead chuig an Aontas Eorpach agus mhol sé an obair atá á déanamh ag eagraíochtaí mar an ÚFT, Fiontraíocht Éireann agus Turasóireacht Éireann. 

Mar chuid den Chuairt Stáit, thug an tUachtarán aithisc i gcuid de na hollscoileanna is mó le rá sa tír. In Melbourne, rinne an tUachtarán machnamh ar na beartais eacnamaíochta a raibh tionchar acu ar chuid mhaith d’imirce luath na nÉireannach chuig an Astráil, agus in Sydney, labhair an tUachtarán ar an tábhacht a bhaineann le "admháil, ceistiú, athbhreithniú uaireanta, ach cuimhneamh i gcónaí, a dhéanamh maidir lenár stair chomhchoiteann, ar bhealach níos cuimsithí” chun go bhféadfaimis “tús a chur le todhchaí chomhroinnte a thógáil”.  

Mhol an tUachtarán an cairdeas idir Éire agus an Astráil, agus dúirt “Is féidir le dlúthchairde an bhearna ó thaobh ama agus spáis de a dhúnadh agus tuigeann siad a chéile, in ainneoin – nó de bharr, ba chóir a rá – a gcuid difríochtaí. " 

Tugann an físeán seo léargas achomair ar an gCuairt Stáit. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an rannán Dialann an Uachtaráin ar www.president.ie