linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Leabharlann na Meán
Back Button Téigh ar Ais

Cuireann an tUachtarán Ó hUigínn a lámh le dhá Bhille

Tar éis dó a mhachnamh a dhéanamh ar An Bille um Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleacht Armtha (Coinbhinsiún na Háige), 2016 agus ar An Bille um Fhoréigean Baile, 2017 tá an tUachtarán tar éis a lámh a chur leis an dá Bhille agus dá réir sin tá siad ina ndlíthe.