linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Fiosraigh & Tabhair Cuairt
Back Button Téigh ar Ais

Turais & Cuairteanna

Cuairteanna Treoraithe OOP

Bíonn cuairteanna treoraithe de chuid an OOP ar phríomhsheomraí fáiltithe Áras an Uachtaráin ar fáil beagnach gach Satharn ar feadh na bliana. Maireann gach cuairt tuairim is uair an chloig agus bíonn sé saor in aisce. Eisítear ticéid ar an mbun go mbeidh tús freastail ar an té is túisce agus bíonn siad ar fáil ó Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce ar an Satharn. Ní féidir áirithintí a dhéanamh ar son grúpaí ná roimh ré.

Bíonn Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce (01 677 0095) ar oscailt gach lá ó 9.30am go 5pm. Bíonn cuairteanna ar Áras an Uachtaráin ag 10.30am, 11.30am, 1.30pm, agus 2.30pm i rith na bliana.

Ó am go chéile, mar gheall ar Ghnó Stáit agus/nó Oifigiúil ní féidir glacadh le Cuairteanna Poiblí. Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin seo i gcomhair an eolais is deireanaí.

Tabhair ar d’aird, más é do thoil é, nach mbeidh aon turas poiblí chuig Áras an Uachtaráin Dé Sathairn 16 Meitheamh 2018.

Bíonn Áras an Uachtaráin dúnta ón 24 go dtí an 26 Nollaig.