linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Diary
Back Button Téigh ar Ais

An tUachtarán ar cuairt ar Leacht Cuimhneacháin na Sufraigéidí

Friday, 02nd February, 2018

Am: 15:00

Suíomh: Christchurch Gardens, London

Thug an tUachtarán cuairt ar Leacht Cuimhneacháin na Sufraigéidí i nGairdíní Christchurch Londan. 

Déanann an dealbh chré-umha comóradh ar na mná a throid ar son ceart vótála do mhná. 


Tá sé céad bliain, i mbliana, ó fuair mná na hÉireann an ceart vótála agus an ceart le seasamh i dtoghcháin. Tar éis na scórtha bliain i mbun feachtais, fuair roinnt ban sa Bhreatain Mhór agus in Éirinn – iad siúd a bhí os cionn 30 bliain d’aois a raibh réadmhaoin acu nó a bhí ina gcéimithe ollscoile - cead vótála in 1918, nuair a ritheadh an Representation of People Act.