linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Diary
Back Button Téigh ar Ais

Cuairt an Uachtaráin ar an Ionad Soláthar Díreach, tráth a bhronnfaidh sé Gradaim Chré-umha Gaisce

Monday, 18th December, 2017

Am: 12:00

Suíomh: Mosney Direct Provision Centre, Co. Meath

Bhronn an tUachtarán an Gradam Cré-Umha Gaisce ar dhaoine óga atá páirteach i gclár Gaisce i Lárionad Cóiríochta Mhaigh Muirí, Contae na Mí.