linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

Diary
Back Button Téigh ar Ais

Fáiltiú ar scáth an Uachtaráin d’fhonn aitheantas agus ómós a léiriú do dhaoine aonair agus…

Friday, 17th March, 2017

Am: 17:00

Suíomh: Áras an Uachtaráin

...d’Eagraíochtaí i gcur chun cinn Disciplín na hEolaíochta, na Teicneolaíochta, na hInnealtóireachta agus na Matamaitice

 

Chun Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh beidh an tUachtarán agus Saidhbhín ag óstáil ócáid in Áras an Uachtaráin chun aitheantas a thabhairt do shaoránaigh a bhfuil barr feabhais bainte amach acu san eolaíocht.

Ón am a tháinig sé i réim sa bhliain 2011, tharraing an tUachtarán Ó hUigínn aird go minic ar an eolaíocht agus ar na féidearthachtaí atá ann le dul i ngleic le fadhbanna móra an domhain, ar nós an t-athrú aeráide, an t-ocras domhanda agus díghrádú comhshaoil. Tá sé ina chuairteoir rialta ar An Taispeántas um Theicneolaíocht agus Eolaí Óg, agus mar Iar-Aire Ealaíon tuigeann sé go maith go bhfuil dlúthcheangal idir eolaíocht agus cruthaitheacht.