linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

About
Back Button Téigh ar Ais

Faisnéis Eagraíochta

Cé muid féin

Tá foireann státseirbhíseach agus daoine eile atá ceaptha go pearsanta ag an Uachtarán i dteaghlachas an Uachtaráin.

Cé leis a mbímid ag obair

Tugann Tithe an Oireachtais, Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit tacaíocht ar bhealaí éagsúla d’Áras an Uachtaráin agus d’Oifig an Uachtaráin. Tugann baill foirne Oifig na nOibreacha Poiblí, Óglaigh na hÉireann agus An Gharda Síochána, atá lonnaithe in Áras an Uachtaráin, tacaíocht d’obair an Uachtaráin chomh maith. 

Céard a chosnaíonn sé

Ba é caiteachas glan iomlán na hOifige in 2015 ná €3,298,000, ar caitheadh €1,087,000 de ar an Deolchaire Céad Bliain agus €1,664,000 ar thuarastail. Caitheadh an farasbarr ar thaisteal intíre agus thar lear, TFC, fearas oifige, seirbhísí poist, stáiseanóireacht agus costais éagsúla a bhí bainteach le riar na hOifige.