linkedin document video images microphone

Uachtarán na hÉireann

Uachtarán na hÉireann

About
Back Button Téigh ar Ais

Rath bhfaighteoir

Céard é an deontas do dhaoine in aois a gcéid?

Faigheann daoine a rugadh ar oileán na hÉireann agus a bhfuil an 100 bliain bainte amach acu teachtaireacht speisialta ó Uachtarán na hÉireann, ina mbíonn lá breithe sona á ghuí orthu agus comhghairdeas á dhéanamh leo as a bhfad saoil. Tugtar deontas ó Uachtarán na hÉireann leis an litir.

Tá an scéim, a dtugtar “Deolchaire an Chéid” go minic air, oscailte do dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn a bhfuil 100 bliain bainte amach acu, agus do shaoránaigh na hÉireann a rugadh ar oileán na hÉireann a bhfuil an 100 bliain bainte amach acu agus atá ina gcónaí taobh amuigh den Stát.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais.

An mian leat labhairt le duine éigin faoin Deontas do Dhaoine in Aois a gCéid?

Glaoigh, más é do thoil é, ar Eileen ar 01 6171024