Legislation Signed by President Higgins

2015 

 • CENTRAL BANK (AMENDMENT) ACT 2015 (ACT No. 1 OF 2015) (SIGNED ON: 4 FEBRUARY, 2015 )
 • An tAcht um an Bhainc Ceannais (Leasú) 2015 (Uimhir 1 de 2015 (Sínithe ar: 4 Feabhra, 2015)

2014

 • WATER SERVICES ACT 2014 (ACT No. 44 OF 2014) (SIGNED ON: 28 DECEMBER, 2014)
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2014 (Uimhir 44 de 2014) (Sínithe ar: 28 Nollaig, 2014)
 • MERCHANT SHIPPING (REGISTRATION OF SHIPS) ACT 2014 (ACT No. 43 OF 2014) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2014)
 • An tAcht Loingis Cheannaíochta (Longa a Chlárú) 2014 (Uimhir 43 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • HEALTH INSURANCE (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 42 OF 2014) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2014)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2014 (Uimhir 42 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • SOCIAL WELFARE AND PENSIONS (No. 2) ACT 2014 (ACT No. 41 OF 2014) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2014)
 • An tAcht  Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2) 2014 (Uimhir 41 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • PROTECTION OF CHILDREN’S HEALTH (TOBACCO SMOKE IN
  MECHANICALLY PROPELLED VEHICLES) ACT 2014 (ACT No. 40 OF 2014) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2014)
 • An tAcht um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i bhFeithiclí Inneallghluaiste) 2014 (Uimhir 40 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • ROAD TRAFFIC (No. 2) ACT (ACT No. 39 OF 2014) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2014)
 •  An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 2014 (Uimhir 39 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • COMPANIES ACT 2014 (ACT No. 38 OF 2014) (SIGNED ON: 23 DECEMBER, 2014)
 •  Acht na gCuideachtaí 2014 (Uimhir 38 de 2014) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2014)
 • FINANCE ACT 2014 (ACT No. 37 OF 2014) (SIGNED ON: 23 DECEMBER, 2014)
 •  An tAcht um Airgeadais 2014 (Uimhir 37 de 2014) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2014)
 • INTELLECTUAL PROPERTY (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2014(ACT No. 36 OF 2014) (SIGNED ON: 23 DECEMBER, 2014)
 •  An tAcht um Maoin Intleachtúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 36 de 2014) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2014)
 • APPROPRIATION ACT 2014 (ACT No. 35 OF 2014) (SIGNED ON: 19 DECEMBER, 2014)
 • An tAcht um Leithreasa 2014 (Uimhir 35 de 2014) (Sínithe ar: 19 Nollaig, 2014)
 • CIVIL REGISTRATION (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 34 OF 2014) (SIGNED ON: 4 DECEMBER, 2014)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta (Leasú), 2014 (Uimhir 34 de 2014) (Sínithe ar: 4 Nollaig, 2014)
 •  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2014 (ACT No. 33 OF 2014) (SIGNED ON: 19 NOVEMBER, 2014)
 • An tAcht um Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 33 de 2014) (Sínithe ar: 19 Samhain, 2014)
 • EUROPEAN STABILITY MECHANISM (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 32 OF 2014)( SIGNED ON: 30 OCTOBER, 2014)
 • An tAcht um ásra Cobhsaíochta Eorpach (Leasú), 2014 (Uimhir 32 de 2014) (Sínithe ar:  30 Deireadh Fómhair, 2014)
 • FORESTRY ACT 2014 (ACT No. 31 OF 2014) (SIGNED ON: 26 OCTOBER, 2014)
 • An tAcht um Foraoiseachta 2014 (Uimhir 31 de 2014) (Sínithe ar:  26 Deireadh Fómhair, 2014)
 • FREEDOM OF INFORMATION ACT 2014 (ACT No. 30 OF 2014) (SIGNED ON:  14 OCTOBER, 2014
 • An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 (Uimhir 30 de 2014) (Sínithe ar:  14 Deireadh Fómhair, 2014)
 • COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION ACT 2014 (ACT No. 29 OF 2014) (SIGNED ON: 28 JULY, 2014)
 • An tAcht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014 (Uimhir 29 de 2014) (Sínithe ar: 28 Iúil, 2014)
 • HEALTH (GENERAL PRACTITIONER SERVICE) ACT 2014 (ACT No. 28 OF 2014) (SIGNED ON: 28 JULY, 2014)
 • An tAcht um Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta) 2014  (Uimhir 28 de 2014) (Sínithe ar: 28 Iúil, 2014)
 • STATE AIRPORTS (SHANNON GROUP) ACT 2014 (ACT No. 27 OF 2014) (SIGNED ON: 27 JULY, 2014)
 • An tAcht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne) 2014 (Uimhir 27 de 2014) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2014)
 •  EMPLOYMENT PERMITS (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 26 OF 2014) (SIGNED ON: 27 JULY, 2014)
 • An tAcht um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014 (Uimhir 26 de 2014) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2014)
 • IRISH HUMAN RIGHTS AND EQUALITY COMMISSION ACT 2014 (ACT No. 25 OF 2014) (SIGNED ON: 27 JULY, 2014)
 • An tAcht um fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014 (Uimhir 25 de 2014) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2014)
 • ELECTORAL (AMENDMENT) (NO. 2) ACT 2014 (ACT No. 24 OF 2014) (SIGNED ON: 26 JULY, 2014)
 • An tAcht um na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 24 de 2014) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2014)
 • NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 23 OF 2014) (SIGNED ON: 26 JULY, 2014)
 • An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014 (Uimhir 23 de 2014) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2014)
 • STRATEGIC BANKING CORPORATION OF IRELAND ACT 2014(ACT No. 22 OF 2014) (SIGNED ON: 26 JULY, 2014)
 • An tAcht um Chorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 2014 (Uimhir 22 de 2014) (Sínithe ar:  26 Iúil, 2014)
 • HOUSING (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2014(ACT No. 21 OF 2014) (SIGNED ON: 23 JULY, 2014)
 • An tAcht um na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 21 de 2014) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2014)
 • RADIOLOGICAL PROTECTION (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2014 (ACT No. 20 OF 2014) (SIGNED ON: 23 JULY, 2014)
 • An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha)2014 (Uimhir 20 de 2014) (Sínithe ar:  23 Iúil, 2014)
 • FRIENDLY SOCIETIES AND INDUSTRIAL AND PROVIDENT SOCIETIES (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2014 (ACT No. 19 OF 2014) (SIGNED ON: 21 JULY, 2014)
 • An tAcht um na gCara-Chumann agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014  (Uimhir 19 de 2014) (Sínithe ar:  21 Iúil, 2014)
 • COURT OF APPEAL ACT 2014 (ACT No. 18 OF 2014)( SIGNED ON: 20 JULY, 2014)
 • An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014 (Uimhir 18 de 2014) (Sínithe ar:  20 Iúil, 2014)
 • HEALTH SERVICE EXECUTIVE (FINANCIAL MATTERS) ACT 2014 (ACT No. 17 OF 2014) (SIGNED ON: 17 JULY, 2014)
 • An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais) 2014 (Uimhir 17 de 2014) (Sínithe ar:  17 Iúil, 2014)
 • SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2014 (ACT No. 16 OF 2014) (SIGNED ON: 17 JULY, 2014)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2014 (Uimhir 16 de 2014) (Sínithe ar:  17 Iúil, 2014)
 • HEALTH IDENTIFIERS ACT 2014 (ACT No. 15 OF 2014) (SIGNED ON: 8 JULY, 2014)
 • An Bille um Aitheantóirí Sláinte 2014 (Uimhir 15 de 2014) (Sínithe ar:  8 Iúil, 2014)
 • PROTECTED DISCLOSURES ACT 2014 (ACT No. 14 OF 2014) (SIGNED ON: 8 JULY, 2014)
 • An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 (Uimhir 14 de 2014) (Sínithe ar:  8 Iúil, 2014)
 • INDUSTRIAL DEVELOPMENT (FORFÁS DISSOLUTION) ACT 2014 (ACT No. 13 OF 2014) (SIGNED ON: 29 JUNE, 2014)
 • An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh) 2014 (Uimhir 13 de 2014) (Sínithe ar:  29 Meitheamh, 2014)
 • PUBLIC HEALTH (SUNBEDS) ACT 2014 (ACT No. 12 of 2014) (SIGNED ON: 24 JUNE, 2014)
 • An tAcht um Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014 (Uimhir 12 de 2014) (Sínithe ar:  24 Meitheamh, 2014)
 • CRIMINAL JUSTICE (FORENSIC EVIDENCE AND DNA DATABASE SYSTEM) ACT 2014 (ACT No. 11 of 2014) (SIGNED ON: 22 JUNE, 2014)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA), 2014 (Uimhir 11 de 2014) (Sínithe ar: 22 Meitheamh, 2014)
 • JOHNSTOWN CASTLE AGRICULTURAL COLLEGE (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 10 of 2014) (SIGNED ON: 22 JUNE, 2014)
 • An tAcht um Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014 (Uimhir 10 de 2014) (Sínithe ar:  22 Meitheamh, 2014)
 • CENTRAL BANK ACT 2014 (ACT No.9 of 2014) (SIGNED ON: 4 JUNE, 2014)
 • An tAcht um Bhainc Ceannais, 2014 (Uimhir 9 de 2014) (Sínithe ar: 4 Meitheamh, 2014)
 • ELECTORAL (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 8 of 2014) (SIGNED ON: 16 APRIL, 2014)
 • An tAcht um Toghcháin (Leasú) 2014 (Uimhir 8 de 2014) (Sínithe ar:  16 Aibreán, 2014)
 • FINES (PAYMENT AND RECOVERY) ACT 2014 (ACT No. 7 of 2014) (SIGNED ON: 16 APRIL, 2014)
 • An tAcht um Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014 (Uimhir 7 de 2014) (Sínithe ar:  16 Aibreán, 2014)
 •  OIREACHTAS (MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES) (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 6 of 2014) (SIGNED ON: 12 APRIL, 2014)
 • An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 (Uimhir 6 de 2014) (Sínithe ar: 12 Aibreán, 2014)
 • ESB (ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORKS) ACT (ACT No. 5 of 2014) (SIGNED ON: 18 MARCH, 2014)
 • An tAcht um BSL (Líonraí Cumarsáide Leictreonaí) 2014 (Uimhir 5 de 2014) (Sínithe ar:  18 Márta, 2014)
 • COUNTY ENTERPRISE BOARDS (DISSOLUTION) ACT 2014 (ACT No. 4 of 2014) (SIGNED ON: 12 MARCH, 2014)
 • An tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh) 2014 (Uimhir 4 de 2014) (Sínithe ar:  12 Márta, 2014)
 •  ROAD TRAFFIC ACT 2014 (ACT No. 3 of 2014) (SIGNED ON: 25 FEBRUARY, 2014)
 • An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2014 (Uimhir 3 de 2014) (Sínithe ar: 25 Fheabhra, 2014)
 • EUROPEAN PARLIAMENT ELECTIONS (AMENDMENT) ACT 2014 (ACT No. 2 of 2014) (SIGNED ON: 5 FEBRUARY, 2014)
 • An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú) 2014 (Uimhir 2 de 2014) (Sínithe ar: 5 Fheabhra, 2014)
 •  LOCAL GOVERNMENT REFORM ACT 2014(ACT No. 1 of 2014) (SIGNED ON: 27 JANUARY, 2014)
 • An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 (Uimhir 1 de 2014) (Sínithe ar: 27 Eanáir, 2014)

2013 

 

 • PYRITE RESOLUTION ACT 2013 (ACT No. 51 of 2013) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Réiteach Piríte, 2013 (Uimhir 51 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013
 •  WATER SERVICES (No. 2) ACT 2013 (ACT No. 50 of 2013) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013 (Uimhir 50 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013
 • SOCIAL WELFARE AND PENSIONS (No. 2) ACT 2013 (ACT No. 49 of 2013) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimhir 49 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013
 • HEALTH INSURANCE (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 48 of 2013) (SIGNED ON: 25 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Árachais Sláinte (Leasú) 2013 (Uimhir 48 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013
 • PUBLIC SERVICE MANAGEMENT (RECRUITMENT AND APPOINTMENTS) (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 47 of 2013)(SIGNED ON: 24 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) (Leasú), 2013 (Uimhir 47 de 2013) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2013
 • COMPANIES (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2013 (ACT No. 46 of 2013) (SIGNED ON: 24 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 (Uimhir 46 de 2013) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2013)
 • CREDIT REPORTING ACT 2013 (ACT No. 45 of 2013) (SIGNED ON: 23 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013 (Uimhir 45 de 2013) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2013
 • ADOPTION (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 44 of 2013) (SIGNED ON: 20 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Uchtála (Leasú) 2013  (Uimhir 44 de 2013) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2013)
 •  APPROPRIATION ACT 2013 (No. 43 of 2013) (ACT No. 43 OF 2013) (SIGNED ON: 20 DECEMBER, 2013 )
 •  An tAcht Leithreasa 2013 (Uimhir 43 de 2013) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2013)
 • HEALTH (ALTERATION OF CRITERIA FOR ELIGIBILITY) (No. 2) ACT 2013(ACT No. 42 of 2013) (SIGNED ON: 18 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú) (Uimh. 2) 2013 (Uimhir 41 de 2013) (Sínithe ar: 18 Nollaig, 2013)
 • FINANCE (No. 2) ACT 2013 (ACT No. 41 OF 2013) (SIGNED ON: 18 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Airgeadais (Uimh. 2), 2013 (Uimhir 41 de 2013) (Sínithe ar: 18 Nollaig, 2013)
 • CHILD AND FAMILY AGENCY ACT 2013 (ACT No. 40 OF 2013) (SIGNED ON: 15 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013  (Uimhir 40 de 2013) (Sínithe ar: 15 Nollaig, 2013)
 • GAS REGULATION ACT 2013 (ACT No. 39 OF 2013) (SIGNED ON: 3 DECEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Rialáil Gáis 2013 (Uimhir 39 de 2013) (Sínithe ar: 3 Nollaig, 2013)
 • SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2013 (ACT No. 38 OF 2013) (SIGNED ON: 9 NOVEMBER, 2013 )
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2013 (Uimh. 38 de 2013) (Sínithe ar: 9 Samhain, 2013)
 • An tAcht um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc) 2013 (Sínithe ar: 1 Samhain, 2013)
 • THIRTY-THIRD AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (COURT OF APPEAL) ACT 2013(SIGNED ON: 1 NOVEMBER, 2013 )
 • TAXI REGULATION ACT 2013 (ACT No. 37 OF 2013) (SIGNED ON: 23 OCTOBER, 2013)
 • An tAcht um Rialáil Tacsaithe 2013 (Uimh. 37 de 2013) (Sínithe ar: 23 Deireadh Fómhair, 2013)
 • INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SCIENCE FOUNDATION IRELAND) (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 36 OF 2013) (SIGNED ON: 9 OCTOBER, 2013 )
 • An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2013 (Uimh. 36 de 2013) (Sínithe ar: 9 Deireadh Fómhair, 2013)
 • PROTECTION OF LIFE DURING PREGNANCY ACT 2013(ACT No. 35 OF 2013) (SIGNED ON: 30 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013 (Uimh. 35 de 2013) (Sínithe ar: 30 Iúil, 2013)
 • CONSTRUCTION CONTRACTS ACT 2013(ACT No. 34 OF 2013) (SIGNED ON: 29 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Chonarthaí Foirgníochta 2013 (Uimh. 34 de 2013) (Sínithe ar: 29 Iúil, 2013)
 • HOUSES OF THE OIREACHTAS (INQUIRIES, PRIVILEGES AND PROCEDURES) ACT 2013 (ACT No. 33 OF 2013) (SIGNED ON: 24 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta) 2013 (Uimh. 33 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 • COURTS AND CIVIL LAW (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2013 (ACT No. 32 OF 2013) (SIGNED ON: 24 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 (Uimh. 32 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 •  HEALTH (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 31 OF 2013) (SIGNED ON: 24 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Sláinte (Leasú) 2013 (Uimh. 31 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 • LAND AND CONVEYANCING LAW REFORM ACT 2013 (ACT No. 30 OF 2013) (SIGNED ON: 24 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2013 (Uimh. 30 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 • MINISTERS AND SECRETARIES (AMENDMENT) ACT 2013(ACT No. 29 OF 2013) (SIGNED ON: 23 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Airí agus Rúnaithe (Leasú) 2013 (Uimh. 29 de 2013) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2013)
 • PRISON DEVELOPMENT (CONFIRMATION OF RESOLUTIONS) ACT 2013(ACT No. 28 OF 2013) (SIGNED ON: 23 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Fhorbairt Príosúin (Rúin a Dhaingniú) 2013 (Uimh. 28 de 2013) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2013)
 • ELECTORAL, LOCAL GOVERNMENT AND PLANNING AND DEVELOPMENT ACT 2013 (ACT No. 27 OF 2013) (SIGNED ON: 22 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Thoghchán, Rialtas Áitiúil agus Pleanáil agus Forbairt 2013 (Uimh. 27 de 2013) (Sínithe ar: 22 Iúil, 2013)
 • CENTRAL BANK (SUPERVISION AND ENFORCEMENT) ACT 2013(ACT No. 26 OF 2013) (SIGNED ON: 11 JULY, 2013 )
 • An tAcht um an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) 2013 (Uimh. 26 de 2013) (Sínithe ar: 11 Iúil, 2013)
 • FURTHER EDUCATION AND TRAINING ACT 2013 (ACT No. 25 OF 2013) (SIGNED ON: 10 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Breisoideachais agus Oiliúna 2013 (Uimh. 25 de 2013) (Sínithe ar: 10 Iúil, 2013)
 • CRIMINAL LAW (HUMAN TRAFFICKING) (AMENDMENT) ACT (ACT No. 24 OF 2013) (SIGNED ON: 9 JULY, 2013 )
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú), 2013 (Uimh. 24 de 2013) (Sínithe ar: 9 Iúil, 2013)
 • HEALTH SERVICE EXECUTIVE (GOVERNANCE) ACT 2013 (ACT No. 23 OF 2013) (SIGNED ON: 3 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2013 (Uimh. 23 de 2013) (Sínithe ar: 3 Iúil, 2013)
 • HOUSING (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 22 OF 2013) (SIGNED ON: 2 JULY, 2013 )
 • An tAcht um na dTithe (Leasú) 2013 (Uimh. 22 de 2013) (Sínithe ar: 2 Iúil, 2013)
 • EUROPEAN UNION (ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA) (ACCESS TO THE LABOUR MARKET) ACT 2013 (ACT No. 21 OF 2013) (SIGNED ON: 1 JULY, 2013 )
 • An tAcht um Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an Margadh Saothair), 2013 (Uimh. 21 de 2013) (Sínithe ar: I Iúil, 2013)
 • SOCIAL WELFARE AND PENSIONS (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2013 (ACT No. 20 OF 2013) (SIGNED ON: 28 JUNE, 2013 )
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 (Uimh. 20 de 2013) (Sínithe ar: 28 Meitheamh, 2013)
 • CRIMINAL JUSTICE ACT 2013 (ACT No. 19 OF 2013) (SIGNED ON: 12 JUNE, 2013 )
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013 (Uimh. 19 de 2013) (Sínithe ar: 12 Meitheamh, 2013)
 •  FINANCIAL EMERGENCY MEASURES IN THE PUBLIC INTEREST ACT 2013 (ACT No. 18 OF 2013) (SIGNED ON: 5 June, 2013 )
 • An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 (Uimh. 18 de 2013) (Sínithe ar: 5 Meitheamh, 2013)
 •  PUBLIC HEALTH (TOBACCO) (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 17 OF 2013) (SIGNED ON: 4 June, 2013 )
 • An tAcht um Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2013 (Uimh. 17 de 2013) (Sínithe ar:4 Meitheamh, 2013)
 • NON-USE OF MOTOR VEHICLES ACT 2013 (ACT No. 16 OF 2013) (SIGNED ON: 4 June, 2013 )
 • An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí 2013 (Uimh. 16 de 2013) (Sínithe ar:4 Meitheamh, 2013)
 • ANIMAL HEALTH AND WELFARE ACT 2013 (ACT No. 15 OF 2013) (SIGNED ON: 29 MAY, 2013)
 • An tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe 2013 (Uimh. 15 de 2013) (Sínithe ar: 29 Bealtaine, 2013)
 •  HEALTH (PRICING AND SUPPLY OF MEDICAL GOODS) ACT 2013 (ACT No. 14 OF 2013) (SIGNED ON: 28 MAY, 2013)
 • An tAcht um Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar), 2013 (Uimh. 14 de 2013) (Sínithe ar: 28 Bealtaine, 2013)
 • NATIONAL LOTTERY ACT 2013 (ACT No. 13 OF 2013) (SIGNED ON: 14 MAY, 2013)
 • An tAcht um Chrannchur Náisiúnta 2013(Uimh. 13 de 2013) (Sínithe ar: 14 Bealtaine, 2013)
 •  DEFENCE FORCES (SECOND WORLD WAR AMNESTY AND IMMUNITY) ACT 2013 (ACT No. 12 OF 2013) (SIGNED ON: 14 MAY, 2013)
 • An tAcht um Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh Domhanda) 2013  (Uimh. 12 de 2013) (Sínithe ar: 14 Bealtaine, 2013)
 • EDUCATION AND TRAINING BOARDS ACT 2013  (ACT No. 11 OF 2013) (SIGNED ON: 8 MAY, 2013)
 • An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 (Uimh. 11 de 2013) (Sínithe ar: 8 Bealtaine, 2013)
 • HEALTH (ALTERATION OF CRITERIA FOR ELIGIBILITY) ACT 2013 (ACT No. 10 OF 2013) (SIGNED ON: 28 MARCH, 2013)
 • An tAcht um Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú) 2013 (Uimh. 10 de 2013) (Sínithe ar: 28 Márta, 2013)
 • MOTOR VEHICLE (DUTIES AND LICENCES) ACT 2013 (ACT No. 9 OF 2013) (SIGNED ON: 28 MARCH, 2013)
 • An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2013 (Uimh. 9 de 2013) (Sínithe ar: 28 Márta, 2013)
 •  FINANCE ACT 2013 (ACT No. 8 OF 2013) (SIGNED ON: 27 MARCH, 2013)
 • An tAcht Airgeadais, 2013 (Uimh. 8 de 2013) (Sínithe ar: 27 Márta, 2013)
 • ELECTORAL (AMENDMENT) (DÁIL CONSTITUENCIES) ACT 2013 (ACT No. 7 OF 2013) (SIGNED ON: 20 MARCH, 2013)
 • An tAcht um Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair)2013 (Uimh. 7 de 2013) (Sínithe ar: 20 Márta, 2013)
 • WATER SERVICES ACT 2013 (ACT No. 6 OF 2013) (SIGNED ON: 20 MARCH, 2013)
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2013 (Uimh. 6 de 2013) (Sínithe ar: 20 Márta, 2013)
 • CHILD CARE (AMENDMENT) ACT 2013  (ACT No. 5 OF 2013) (SIGNED ON: 13 MARCH, 2013)
 • An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú), 2013 (Uimh. 5 de 2013) (Sínithe ar: 13 Márta, 2013)
 • FINANCE (LOCAL PROPERTY TAX) (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 4 OF 2013) (SIGNED ON: 13 MARCH, 2013)
 • An tAcht um Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) (Leasú), 2013 (Uimh. 4 de 2013) (Siníthe ar: 13 Márta, 2013)
 • An tAcht Um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2013 (Uimh. 3 de 2013)   (Siníthe ar: 26 Feabhra, 2013)
 •  HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) ACT   2013 (ACT No. 3 of 2013) (SIGNED ON: 26 FEBRUARY, 2013)
 • IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION ACT 2013 (ACT No. 2 of 2013) (SIGNED ON: 7 FEBRUARY, 2013)
 • An tAcht um Fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc 2013 (Uimhir 2 de 2013) (Sínithe ar: 7 Feabhra, 2013)
 • EURO AREA LOAN FACILITY (AMENDMENT) ACT 2013 (ACT No. 1 of 2013) (SIGNED ON: 5 FEBRUARY, 2013)
 • An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú) 2013 (Uimhir 1 de 2013) (Sínithe ar:5 Feabhra, 2013)

2012

 • EUROPOL ACT 2012 (ACT No. 53 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Europol 2012 (Uimhir 53 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • FINANCE (LOCAL PROPERTY TAX) ACT 2012 (ACT No. 52 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (Uimhir 52 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • CIVIL DEFENCE ACT 2012 (ACT No. 51 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Chosaint Shibhialta 2012 (Uimhir 51 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) (NO. 2) ACT 2012 (ACT No. 50 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2) 2012 (Uimhir 50 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • TRANSPORT (CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN AND SUBSIDIARY COMPANIES BORROWINGS) ACT 2012 (ACT No. 49 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Iompair (Iasachtaí Chóras Iompair Éireann agus Fochuideachtaí) 2012 (Uimhir 49 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • CIVIL REGISTRATION (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 48 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2012  (Uimhir 48 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • NATIONAL VETTING BUREAU (CHILDREN AND VULNERABLE PERSONS) ACT 2012 (ACT No. 47 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 (Uimhir 47 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • HEALTH AND SOCIAL CARE PROFESSIONALS (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 46 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú) 2012 (Uimhir 46 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • HEALTH INSURANCE (AMENDMENT) ACT 2012( ACT No. 45 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Árachais Sláinte (Leasú) 2012 (Uimhir 45 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • PERSONAL INSOLVENCY ACT 2012 (ACT No. 44 of 2012) (SIGNED ON: 26 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Uimhir 44 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • SOCIAL WELFARE ACT 2012 (ACT No. 43 OF 2012) (SIGNED ON: 21 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh 2012 (Uimhir 43 de 2012) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2012
 • APPROPRIATION ACT 2012 (ACT No. 42 OF 2012) (SIGNED ON: 21 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Leithreasa 2012 (Uimhir 42 de 2012) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2012)
 • EQUAL STATUS (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 41 OF 2012 (SIGNED ON: 20 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Stádas Comhionann (Leasú), 2012 (Uimhir 41 de 2012) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2012)
 • CREDIT UNION AND CO-OPERATION WITH OVERSEAS REGULATORS ACT 2012 (ACT No. 40 OF 2012) (SIGNED ON: 19 DECEMBER, 2012)
 • An tAcht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe Coigríche 2012 (Uimhir 40 de 2012) (Sínithe ar: 19 Nollaig, 2012)
 • FISCAL RESPONSIBILITY ACT 2012 (ACT No. 39 OF 2012) (SIGNED ON: 27 NOVEMBER, 2012)
 • An tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach 2012 (Uimhir 39 de 2012) (Sínithe ar: 27 Samhain, 2012)

 

 • OMBUDSMAN (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 38 OF 2012) (SIGNED ON: 31 OCTOBER, 2012)
 • An tAcht um Ombudsman (Leasú) 2012 (Uimhir 38 de 2012) (Sinithe ar: 31 Deireadh Fómhair, 2012)
 • PUBLIC SERVICE PENSIONS (SINGLE SCHEME AND OTHER PROVISIONS) ACT 2012 (ACT No. 37 OF 2012) (SIGNED ON: 28 JULY 2012)
 • An tAcht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012 (Uimhir 37 de 2012) (Sínithe ar:  28 Iúil 2012)

 

 • ELECTORAL (AMENDMENT) (POLITICAL FUNDING) ACT 2012 (ACT No. 36 OF 2012 (SIGNED ON: 28 JULY 2012)
 • An tAcht um Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012  (Uimhir 36 de 2012) (Sínithe ar:  28 Iúil 2012)

 

 • An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe 2012 (Uimhir 35 de 2012) (Sínithe ar:  25 Iúil, 2012)
 • RESIDENTIAL INSTITUTIONS STATUTORY FUND ACT 2012 (ACT No. 35 OF 2012) (SIGNED ON: 25 JULY, 2012)

 

 •  Acht na Gaeltachta, 2012 (Uimhir 34 de 2012) (Sínithe ar:  25 Iúil, 2012)
 •  GAELTACHT ACT 2012 (ACT No. 34 OF 2012) (SIGNED ON: 25 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Barántais Chuardaigh), 2012 (Uimhir 33 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 •  CRIMINAL JUSTICE (SEARCH WARRANTS) ACT 2012 (ACT No. 33 OF 2012) (SIGNED ON: 24 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Caidrimh Thionscail (Leasú) 2012 (Uimhir 32 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 •  INDUSTRIAL RELATIONS (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 32 OF 2012) (SIGNED ON: 24 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair, 2012  (Uimhir 31 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 •  MICROENTERPRISE LOAN FUND ACT 2012 (ACT No. 31 OF 2012) (SIGNED ON: 24 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach (Feidhm maidir le Tríú Tíortha agus Leasú) agus um Eiseachadadh (Leasú) 2012 (Uimhir 30 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 •  EUROPEAN ARREST WARRANT (APPLICATION TO THIRD COUNTRIES AND AMENDMENT) AND EXTRADITION (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 30 OF 2012) (SIGNED ON: 24 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2012 (Uimhir 29 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 • WILDLIFE (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 29 OF 2012) (SIGNED ON: 24 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) 2012 (Uimhir 28 de 2012) (Sínithe ar: 22 Iúil 2012)
 • QUALIFICATIONS AND QUALITY ASSURANCE (EDUCATION AND TRAINING) ACT 2012 (ACT No. 28 OF 2012) (SIGNED ON:  22 JULY, 2012)

 

 •  An tAcht Toghcháil (Leasú) 2012 (Uimhir 27 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • ELECTORAL (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 27 OF 2012) (SIGNED ON:  18 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa 2012 (Uimhir 26 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • CREDIT GUARANTEE ACT 2012 (ACT No. 26 OF 2012) (SIGNED ON:  18 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Chleachtadh Tréidliachta (Leasú) 2012 (Uimhir 25 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • VETERINARY PRACTICE (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 25 OF 2012) (SIGNED ON:  18 JULY, 2012)

 

 • An tAcht umCheartas Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus Aosaigh Shoghonta a Choimeád Siar) 2012 (Uimhir 24 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • CRIMINAL JUSTICE (WITHHOLDING OF INFORMATION ON OFFENCES AGAINST CHILDREN AND VULNERABLE PERSONS) ACT 2012 (ACT No. 24 OF 2012) (SIGNED ON:  18 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um Chuntais Dhíomhaoine (Leasú), 2012 (Uimhir 23 de 2012) (Sínithe ar: 11 Iúil 2012)
 • DORMANT ACCOUNTS (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 23 OF 2012) (SIGNED ON:  11 JULY, 2012)

 

 • An tAcht um na gCuideachtaí (Leasú), 2012 (Uimhir 22 de 2012) (Sínithe ar: 4 Iúil 2012)
 • COMPANIES (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 22 OF 2012) (Signed on: 4 July 2012)

 

 • An tAcht um na gComhphobal Eorpach (Leasú), 2012 (Uimhir 21 de 2012) (Sínithe ar: 3 Iúil 2012
 • EUROPEAN COMMUNITIES (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 21 OF 2012) (Signed on: 3 July 2012

 

 • An tAcht um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach 2012 (Uimhir 20 de 2012) (Sínithe ar: 3 Iúil 2012)
 • EUROPEAN STABILITY MECHANISM ACT 2012 (ACT No. 20 OF 2012) (Signed on: 3 July 2012)

 

 • An tAcht Um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2012 (Uimhir 19 de 2012) (Sínithe ar 2 Iúil 2012)
 • STATUTE LAW REVISION ACT 2012 (ACT No. 19 of 2012) (Signed on: 2 July 2012

 

 •   An tAcht um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta), 2012 (Sínithe ar: 27 Meitheamh 2012)
 • THIRTIETH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION) ACT 2012 (Signed on: 27 June 2012)

 

 • An tAcht Iomaíochta (Leasú) 2012 (Uimhir 18 de 2012 (Sínithe ar: 20 Meitheamh 2012)
 • COMPETITION (AMENDMENT) ACT 2012 (Act No. 18 of 2012) (Signed on: 20 June 2012)

 

 • An tAcht um Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012 (Umhir 17 de 2012) (Sínithe ar: 8 Meitheamh 2012)
 • LOCAL GOVERNMENT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2012 (Act No. 17 of 2012) (Signed on: 8 June 2012)

 

 • An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012 (Uimhir 16 de 2012) (Sínithe ar: 30 Bealtaine 2012)
 • ROAD SAFETY AUTHORITY (COMMERCIAL VEHICLE ROADWORTHINESS) ACT 2012 (ACT No. 16 OF 2012) (Signed on: 30 May 2012)

 

 • An tAcht um Rialáil Leictreachais (Tobhach Ioncaim Carbóin) (Leasú), 2012 (Uimhir 15 de 2012) (Sínithe ar: 25 Bealtaine 2012)
 • ELECTRICITY REGULATION (CARBON REVENUE LEVY) (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 15 OF 2012) (Signed on: 25 May 2012)

 

 • An tAcht Oideachais (Leasú), 2012 (Uimhir 14 de 2012) (Sínithe ar 23 Bealtaine 2012)
 • EDUCATION (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 14 OF 2012) (Signed on: 23 May 2012)

 

 • An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012 (Uimhir 13 de 2012) (Sínithe ar: 16 Bealtaine 2012)
 • PROTECTION OF EMPLOYEES (TEMPORARY AGENCY WORK) ACT 2012 (ACT No. 13 OF 2012) (Signed on: 16 May, 2012)

 

 • An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2012 (Uimhir 12 de 2012) (Sínithe ar: 1 Bealtaine 2012)
 • SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2012 (ACT No. 12 OF 2012) (Signed on: 1 May 2012)

 

 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciorrú Ball Giniúna Baineann) 2012 Uimhir 11 de 2012 (Sínithe ar: 2 Aibreán, 2012)
 • CRIMINAL JUSTICE (FEMALE GENITAL MUTILATION) ACT 2012 (ACT No. 11 OF 2012) (Signed on: 2 April 2012)
 • An tAcht um Mhótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2012 Uimhir 10 de 2012 (Sínithe ar: 2 Aibreán,  2012)MOTOR VEHICLE (DUTIES AND LICENCES) ACT 2012 ACT No. 10 OF 2012 (Signed on: 2 April 2012


 • An tAcht Airgeadais 2012 Uimhir 9 de 2012 (Sínithe ar: 31 Márta, 2012)
 • FINANCE ACT 2012 ACT No. 9 OF 2012 (Signed on: 31 March 2012)

 

 • An tAcht Um Thiúcháin Fachtóra Téachta agus Táirgí Bitheolaíocha Eile 2012 (Uimhir 8 de 2012) (Sínithe ar: 27 Márta 2012)
 • CLOTTING FACTOR CONCENTRATES AND OTHER BIOLOGICAL PRODUCTS ACT 2012 (ACT No. 8 OF 2012)(Signed on: 27 March 2012)

 

 • An tAcht um Dhlínse Cúirteanna, agus Forghníomhú Breithiúnas (Leasú) 2012 (Uimhir 7 de 2012) (Sínithe  ar: 10th March 2012)
 • JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 7 OF 2012) (Signed on: 10 March 2012)

 

 • An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú) 2012 (Uimhir 6 de 2012) (Sínithe ar: 9 Márta,   2012)
 • EURO AREA LOAN FACILITY (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 6 OF 2012) (Signed on: 9 March 2012)

 

 • An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú) 2012 (Uimhir 5 de 2012) (Sínithe ar: 5 Márta, 2012)
 • BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 5 OF 2012) (Signed on: 5 March 2012)

 

 • An tAcht um Sláinte (Soláthar Seirbhísí Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2012 (Uimhir 4 de 2012) (Sínithe ar: 28 Feabha, 2012)
 • HEALTH (PROVISION OF GENERAL PRACTITIONER SERVICES) ACT 2012 (ACT No. 4 OF 2012) (Signed on: 28 February 2012)

 

 • An tAcht um Fhuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012 (Uimhir 3 de 2012) (Sínithe ar: 25 Feahbra 2012)
 • ENERGY (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2012 (ACT No. 3 OF 2012) (Signed on: 25  February 2012)

 

 • An tAcht Um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2012 (Uimhir 2 de 2012) (Sínithe ar: 2 Feabhra 2012)
 • WATER SERVICES (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 2 OF 2012) (Signed on: 2 February 2012)

 

 • An tAcht um na bPaitinní (Leasú) 2012 (Uimhir 1 de 2012) (Sínithe ar: 1 Feabhra 2012)
 • PATENTS (AMENDMENT) ACT 2012 (ACT No. 1 OF 2012)(Signed on: 1 February, 2012)

 

2011

 • An tAcht um na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 (Uimhir 41 de 2011) (Signed on: 21st December 2011)
 • NURSES AND MIDWIVES ACT 2011 (ACT No. 41 OF 2011) (Signed on: 21st December 2011)
 • An tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 2011 (Uimhir 40 de 2011) (Signed on: 20th December 2011)
 • PROPERTY SERVICES (REGULATION) ACT 2011 (ACT No. 40 OF 2011) (Signed on: 20th December 2011)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh 2011 (Uimhir 37 de 2011)(Signed on: 19th December 2011)
 • An tAcht Leithreasa 2011 (Uimhir 38 de 2011) (Signed on: 19th December 2011)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cosaint agus an Teaghais) 2011 (Uimhir 35 de 2011) (Signed on: 19th December 2011)
 • An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Uimhir 39 de 2011) (Signed on: 19th December 2011)
 • An tAcht um Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh), 2011 (Uimhir 36 de 2011) (Signed on: 19th December 2011)
 • APPROPRIATION ACT 2011 (ACT No. 38 OF 2011)(Signed on: 19th December 2011)
 • CRIMINAL LAW (DEFENCE AND THE DWELLING) ACT 2011 (ACT No. 35 OF 2011) (Signed on: 19th December 2011)
 • FINANCIAL EMERGENCY MEASURES IN THE PUBLIC INTEREST (AMENDMENT) ACT 2011 (ACT No. 39 OF 2011) (Signed on: 19th December 2011)
 • LOCAL GOVERNMENT (HOUSEHOLD CHARGE) ACT 2011 (ACT No. 36 OF 2011) (Signed on: 19th December 2011)
 • SOCIAL WELFARE ACT 2011 (ACT No. 37 OF 2011)(Signed on: 19th December 2011)
 • An tAcht um Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011 (Uimhir 34 de 2011) (Signed on: 16th December 2011)
 • HEALTH INSURANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011 (ACT No. 34 OF 2011) (Signed on: 16th December 2011)
 • An tAcht um Bord Scannán na hÉireann (Leasú) 2011 (Uimhir 32 de 2011) (Signed on: 7th December 2011)
 • An tAcht um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Leasú) 2011 (Uimhir 33 de 2011) (Signed on: 7th December 2011)
 • IRISH FILM BOARD (AMENDMENT) ACT 2011 (ACT No. 32 OF 2011) (Signed on: 7th December 2011)
 • NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ACT 2011 (ACT No. 33 OF 2011) (Signed on: 7th December 2011)
 • An tAcht um Iompar ar Bhóithre 2011 (Uimhir 31 de 2011) (Signed on: 2nd December 2011)
 • ROAD TRANSPORT ACT 2011 (ACT No. 31 OF 2011)(Signed on: 2nd December 2011)
 • ACCESS TO CENTRAL TREASURY FUNDS (COMMISSION FOR ENERGY REGULATION) ACT 2011 (ACT No. 30 OF 2011) (Signed on: 23rd November 2011)
 • An tAcht um Rochtain ar Chistí Príomhchisteáin (An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh) 2011 (Uimhir 30 de 2011) (Signed on: 23rd November 2011)
 • An tAcht um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna) 2011 (Signed on: 17th November 2011)
 • TWENTY-NINTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (JUDGES’ REMUNERATION) ACT 2011 (Signed on: 17th November 2011)
 • An tAcht um Leas Cúnna 2011 (Uimhir 29 de 2011)(Signed on: 16th November 2011)
 • WELFARE OF GREYHOUNDS ACT 2011 (ACT No. 29 OF 2011) (Signed on: 16th November 2011)
PRES-HIGGINS-GUARD-OF-HONOUR-MX1